Regulamin

Zasady współpracy z poradnią dietetyczną „Linia Zdrowia”

Wyznaczenie terminu wizyty kontrolnej

Pod koniec trwania pierwszej wizyty, jeżeli problem Pacjenta wymaga większej ilości spotkań pacjent decyduje czy chce kontynuować współpracę z Dietetykiem poradni dietetycznej „Linia Zdrowia” i wyznaczyć kolejny termin spotkania.

Termin kolejnej wizyty ustalany jest w podczas bieżącego spotkania, w ciągu 3-4 tygodni, w zależności od wybranej metody współpracy przez Pacjenta (tj odpowiednio: współpraca na podstawie jadłospisu lub współpraca na podstawie dzienniczka żywieniowego) lub indywidualnie wyznaczonym przez Dietetyka poradni dietetycznej „Linia Zdrowia”

Odwoływanie wizyty

Każda wizyta (pierwsza lub kontrolna) powinna być odwołana na 24 godziny przed wyznaczonym terminem spotkania. Wizytę można przesunąć na inny dogodny termin bez dodatkowych konsekwencji.

W przypadku chęci przeniesienia wizyty kontrolnej po upływie 24 godzin do wyznaczonego terminu spotkania będzie to możliwe po wpłacie zadatku na poczet kolejnej wizyty w wysokości 50 zł (przelewem na wskazany numer konta, w ciągu 2 dni roboczych).

W przypadku osób kilkukrotnie przekładających wizytę kontrolną przed upływem 24 godzin od wyznaczonego terminu spotkania- wyznaczenie kolejnego terminu będzie możliwe po wpłacie zadatku na poczet kolejnej wizyty w wysokości 30 zł (przelewem na wskazany numer konta, w ciągu 2 dni roboczych).

W przypadku chęci przeniesienia pierwszej wizyty po upływie 24 godzin do wyznaczonego terminu będzie to możliwe po wpłacie zadatku  na poczet wizyty w wysokości 50 zł (przelewem na wskazany numer konta, w ciągu 2 dni roboczych).

W wyjątkowych przypadkach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka i wyznaczony nowy dogodny termin dla pacjenta.

Regulamin współpracy przy pomocy jadłospisu

Jadłospis ustalany jest maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych po uregulowaniu płatności za jadłospis lub wpłacie zadatku.

Jadłospis ustalany jest na 7 dni i stosowany przez okres 3-4 tygodni. Po upływie tego czasu jadłospis powinien być zmieniony przed Dietetyka lub jego stosowanie winno być zaprzestane na korzyść prowadzenia dzienniczka żywieniowego.

Po otrzymaniu jadłospisu Pacjent w ciągu dwóch tygodni ma prawo do telefonicznego (lub drogą mailową) skonsultowania jadłospisu pod kątem praktycznym (tj np przygotowania posiłków).

Jadłospis jest konstruowany w oparciu o informacje udzielone przez pacjenta, dostosowane do przedstawionych wyników badań, przyjmowanych leków i historii choroby. Zatajenie lub przedstawienie nieprawdziwych informacji przez Pacjenta działa na jego niekorzyść i może spowodować niepełne dostosowanie jadłospisu do aktualnego stanu zdrowia lub negatywnie wpływać na jego stan. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie zaleceń przez osoby trzecie.

Pacjent podczas pierwszego spotkania jest pytany o produkty, których nie lubi i których nie chce w swoim jadłospisie. Pacjent ma również czas na przemyślenie nie lubianych produktów/ potraw do dnia i godziny wyznaczonej przez Dietetyka. Jeżeli w jadłospisie zostaną zawarte nielubiane produkty przez Pacjenta z winy Dietetyka, jadłospis zostanie nieodpłatnie zmieniony w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli natomiast w jadłospisie znajdą się „nie lubiane” produkty z winy Pacjenta jadłospis może być zmieniony, ale za dodatkową opłatą tj. 30 zł za zmianę w obrębie jednego dnia. Zmiana może dotyczyć wymiany jednej lub większej ilości potraw w obrębie jednego dnia.

Jeżeli Pacjent będzie miał życzenie zmiany w jadłospisie stosowanym ale we wcześniejszym okresie współpracy niż obecnie będzie to możliwe. Zmiany będą dodatkowo płatne w kwocie 30 zł za dzień jadłospisu.

Konsultacje telefoniczne lub drogą mailową

Jak wcześniej wspomniano Pacjent ma możliwość skonsultowania jadłospisu w ciągu 14 dni od otrzymania jadłospisu. Konsultacja może dotyczyć tylko praktycznych aspektów jadłospisu. Konsultacja telefoniczna może odbyć się w godzinach pracy poradni tj 10:00-19:00 w dni robocze, oraz w godzinach 10:00-14:00 w soboty.

Konsultacje wyników, zaleceń żywieniowych odbywają się tylko w gabinecie w uzgodnionym terminie.

Regulamin współpracy przy pomocy dzienniczka żywieniowego

Pacjent zobowiązany jest do sumiennego prowadzenie dzienniczka żywieniowego co jest z korzyścią dla Pacjenta.

Dietetyk konsultuje z Pacjentem okres 3 tygodni dzienniczka.

Materiały dydaktyczne

Materiały udostępniane Pacjentowi przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone jadłospisy, zalecenia żywieniowe, ćwiczenia i inne oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.

Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez pisemnej zgody Dietetyka.